Slovenian

Big thanks to Tadej Pirc for the translation!

Smo odprta skupina raziskovalcev, ki razmišljamo in pišemo o vseh vprašanjih povezanih s po- in dekolonialnimi pristopi v kontekstu razvoja, razvojnih ved in širše. Menimo, da so po- in dekolonialne perspektive preveč pomembne, da bi jih razvojne razprave in akademski svet lahko spregledali.

Izraz konvivialnost (conviviality, sl. tudi prijateljstvo) se uporablja v mnogih različnih pomenih in kontekstih. Nam pomeni pravičnost, vzajemno spoštovanje drug drugega in naravnega sveta ter skupno prevzemanje odgovornosti za to, kako živimo, delujemo in se angažiramo. Z ustvarjanjem prostora za konvivialno mišljenje želimo narediti korak k prelomu s krogom dihotomne reprodukcije razmerij mi/oni, Zahod/ostali, razviti/nerazviti … ter neskončno reprodukcijo reformatorjev in reformiranih.

Ključno vprašanje za nas je ugotoviti, česa ne vemo, v primerjavi s tem, kaj vemo na podlagi običajnega medija produkcije vednosti. Po našem mnenju teče pot naproti spoznanju nepoznanega, ki je po naravi pokolonialno, skozi nedomača okolja, tako po strukturi kakor tudi vsebini trenutnih akademskih medijev. Naš namen je deteritorializirati in decentrirati oz. ponovno usrediščiti platforme ter razprave o razvoju, in sicer s tistimi glasovi, umetniškimi deli in mnenji, ki so utišani ali izgubljeni v hierarhičnih prostorih publikacij. V skladu z duhom tradicionalnih paradigem po- in dekolonialnih ved nameravamo nuditi prostor tistim avtorjem, umetnikom, pisateljem, pesnikom in mislecem, ki želijo prenesti svoja sporočila preko neformalnih, odprto dostopnih medijev; zato je nastalo to spletno mesto.

Kakor Robert Young (2003) vztraja, da pokolonializem zmeraj pomeni transformacijsko politiko, katere namen je zmanjšanje neenakosti in odstranitev hierarhij v državah in institucijah, tudi mi posvečamo to spletno mesto zmanjšanju neenakosti in hierarhijam, ki obstajajo znotraj akademije bodisi z dopuščanjem bodisi s preprečevanjem produkcije določenih misli. Sebe umeščamo kot zastavonoše novega načina produkcije vednosti, v katerem so meje izvora, etničnosti, institucionalne pripadnosti, akademskih disciplin itn. presežene z namenom ustvarjanja vključujočih, interdisciplinarnih in alternativnih pristopov v primerjavi s prevladujočimi metodami produkcije vednosti; zato konvivialno mišljenje!

Razvoj je kot koncept in praksa globoko političen. Vključuje moč in vednost, reprezentacijo, spor, boj ter procese pogajanja na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Razvoj ni nikoli nevtralen. Poskusi zanikanja tega preprosto popustijo teleologiji, ki poustvari »neskončno ločitev med reformatorji in tistimi, ki jih je treba reformirati« (Escobar 1995). Mi smo politični. To spletno mesto je politično.

Na teh straneh si nasprotno prizadevamo ustvariti platformo za kritično misel ter bojišče za horizontalne dialoge in sodelovanje.

Vsebine teh strani se nenehno razvijajo. Glave za vzdrževanjem in koordinacijo tega spletnega mesta so Sayan Dey (Kraljeva univerza v Butanu), Lata Narayanaswamy (Univerza v Leedsu), Aftab Nasir (Formanov krščanski kolidž univerze Lahore) in Julia Schöneberg (Univerza v Kasslu). Vse ostalo je v sodelujočih rokah! Vabimo vse, da prispevate! Preprosto stopite v stik!

Kako prispevati?

Za kontakt ali pridružitev mailing listi prosimo kliknite tukaj.

Ponosni smo, da predstavljamo umetniška dela Angie Vanesse Cárdenas Roe. Prosimo obiščite njeno spletno stran.

Hvaležni smo za finančno podporo Oddelka za razvojne in pokolinalne vede Univerze v Kasslu, Nemčija.

Convivial Thinking sodeluje z delovno skupino EADI na temo »Po- in dekolonialne perspektive razvoja«.