Czech

Many thanks to Mirek Tobiáš Hošman for the translation

Jsme otevřená skupina akademiků, která se zaměřuje na všemožné aspekty a problémy spojené s post-koloniálním a dekolonizačním přístupem ke studiu rozvoje, rozvojových studií a souvisejících oblastí. Myslíme si, že post-koloniální a dekolonizační perspektivy jsou příliš důležité na to, aby byly přehlíženy v debatách o rozvoji a v akademickém světě jako takovém.

Termín „conviviality“ (česky pohostinnost, přátelskost) je používán v mnoha různých významech a kontextech. Pro nás znamená především rovnost, vzájemný respekt vůči druhým i vůči světu a sdílenou zodpovědnost za naše životy a jednání. Rádi bychom pokorně narušili neustálou reprodukci dichotomií jako například My/Oni, Západ/Východ (případně Západ/Zbytek světa), Vyspělé/Rozvojové apod. a nekonečné rozdělení na reformující a reformované. Vytváříme tedy prostor pro pohostinné, společné myšlení (odtud název convivial thinking).

Klíčovým tématem je pro nás zjistit, co je to, co nevíme, v porovnání s tím, co víme prostřednictvím standardních médií produkujících znalost. Z našeho pohledu jde cesta odhalování těchto neznámých aspektů, jejichž povaha je post-koloniální, skrze neznámý terén ve smyslu struktury a obsahu současných akademických médií. Naším cílem je odbourávat ohraničené celky (proces tzv. deteritorializace) a decentralizovat případně znovu centralizovat akademické platformy a debaty týkající se rozvoje pomocí zdůrazňování těch hlasů, uměleckých děl a názorů, které jsou umlčeny či ztraceny v hierarchických strukturách publikační činnosti. V souladu s tradičním post-koloniálním a dekolonizačním paradigmatem chceme poskytnout prostor i autoritu těm autorům, umělcům, spisovatelům, básníkům, myslitelům a dalším, kdo chtějí sdělit své myšlenky skrze neformální, otevřené a volně dostupné médium. Proto vznikl tento web.

Stejně jako Robert Young (2003), který tvrdí, že post-kolonialismus za všech okolností zastává transformační politiku zaměřenou na snižování nerovnosti a odstraňování hierarchií uvnitř států a institucí, chceme i my tímto webem přispět ke snižování nerovností a odstraňování hierarchií, které dnes existují v akademickém světě a které umožňují či neumožňují produkci určitých myšlenek. Sami sebe vnímáme jako vlajkonoše nového způsobu produkování znalostí, ve kterém jsou původ, etnicita, profese, akademická disciplína atd. překonány za účelem dosažení inkluzivních, interdisciplinárních a alternativních přístupů vůči mainstreamovým metodám vytváření znalosti.

Rozvoj jakožto koncept i jakožto praktika je hluboce politický. Zahrnuje v sobě otázky moci a znalosti, reprezentace, soupeření, boje a způsoby vyjednávání, a to na lokálních, národních i globálních úrovních. Rozvoj nikdy není neutrální. Pokusy odmítnout politickou podstatu rozvoje pouze vedou k teleologickému myšlení, které reprodukuje „nekonečné oddělení mezi reformátory a těmi, kteří mají být reformováni“ (Escobar 1995). Jsme političtí. Tato stránka je politická.

Prostřednictvím těchto stránek chceme vytvořit platformu pro kritické myšlení, horizontální dialog a spolupráci.

Obsah těchto stránek se neustále vyvíjí. Lidé, kteří jsou zodpovědní za jejich správu a koordinaci, jsou Sayan Dey (Royal University of Bhutan), Lata Narayanaswamy (University of Leeds), Aftab Nasir (Forman Christian College University Lahore) a Julia Schöneberg (University of Kassel). Vše ostatní je dílem spolupráce. Zveme všechny, aby se zapojili. Jednoduše se ozvěte.

Jak se zapojit?

Kontaktujte nás nebo se přihlaste k odběru našich novinek kliknutím zde.

Je nám ctí, že naše stránky zdobí dílo Angie Vanessy Cárdenas Roy. Navštivte prosím její web.

Děkujeme za finanční podporu katedře rozvojových a post-koloniálních studií Kasselské univerzity v Německu.

Stránky Convivial Thinking jsou spojeny s pracovní skupinou EADI, která se věnuje post-koloniálním a dekolonizačním perspektivám rozvoje.

Veškerá publikovaná díla v tomto prostoru podléhají licenci na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution-NonCom Commercial-NoDerivatives 4.0. Jsme rádi, že obsah lze sdílet a předávat za stejných podmínek